Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Sinds 2020 hebben we de besturen van D66 Borne en D66 Hengelo samengevoegd tot een afdeling met een gezamenlijk bestuur. Politiek gezien blijven beide fracties onafhankelijk opereren en stellen in samenspraak met de lokale steunfracties en de leden de koers vast voor elk van de gemeentes. Bestuurlijk wordt alle zaken rond de organisatie van verkiezingen…

Fractie

Ernst Janssen

Steunfractie

Als D66 Borne vinden wij het heel belangrijk dat we zo veel mogelijk voeling hebben met de lokale situatie. Daarom houden we heel regelmatig steunfractie overleg. Hierin komen alle onderwerpen die lokaal op de politieke agenda staan en onderwerpen die wij als D66 Borne en haar leden belangrijk vinden om te bespreken aan de orde.…