Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 maart 2018

D66Borne kiest voor heldere oplossing rond spoorproblematiek

D66 Borne kiest voor een duidelijke oplossing rond de spoorproblematiek van Borne. Op dit moment loopt het spoor dwars door het dorp en dat levert problemen met veiligheid, doorstroming verkeer, geluidsoverlast en gezondheidsklachten. De deeloplossingen die voorliggen, lossen deze problemen maar zeer ten dele op.

Ons standpunt is dat het spoor langs het dorp verlegt moet worden. Deze oplossing is veiliger, gezonder, duurzamer en goedkoper dan het uitvoeren van de verschillende deeloplossingen. Een toelichting op ons standpunt vindt u bij de publicaties.

Daar vindt u ook het rapport dat door de Universiteit Twente is opgesteld over de mogelijkheid tot verleggen van het spoor. Een heldere, wetenschappelijke onderbouwing van onze argumenten.